బుధవారం, మే 16, 2012

ఈ ప్రక్షాళన అవసరంఈ  ప్రక్షాళన  అవసరం  

ప్రస్తుతం  సమాజంలో  ఏ .సి .బి ., సి.బి.ఐ ., కోర్టులు 

ఎంత  పెద్ద   వారైనా  చట్టానికి  మించిన  వారు  కాదు 

అనే  స్పష్టమైన   సంకేతాలు  విస్పష్టంగా  తెలిజేస్తున్నాయి 

అన్న  హజారే  , రామదేవ  బాబా  పోరాటం  ఆరాటం  చట్టం  తేవాలని 

ఉన్న    చట్టాలే  చాలు  నిజాయితి   నిబద్దత  ఉంటే  అని  నిరూపిస్తున్నాయి 

మనం  ఎన్ని  చట్టాలు  చేసినా  ఆచరించే  వాళ్ళు  లేకపోతే  అది  సామాజిక  

రుగ్మత   వరకట్నం  చట్టాలలా , బాల్య  వివాహ  చట్టలా  మిగిలిపోతాయి