మంగళవారం, ఆగస్టు 21, 2012

చివరి వరకు .....నీవు  నడచి  వచ్చిన  దారి 

క్రమేణా  కనుమరుగు  అవుతూ  ఉంది 

దారి  చూపిన  మైలు  రాళ్లు  ఒక్కోకటి  మాయమౌతున్నాయి 

తిరుగు  లేని  ఈ  ప్రయాణంలో  మౌనంగా  సాగిపోవటమే  చివరి  వరకు.....

నీ  ముందు  వున్న  దారి ........................|

మంగళవారం, ఆగస్టు 07, 2012

ఆరాధన

మేఘ మంగళ  జర్ఝారి  ఘోష తరంగాలలో 


ముకుళిత వందన హస్త్తుడఆయే వాన దేవుడు 

భీషన సుడిగాలుల  వీచేటి వాయు దేవుడు 

సుమగందముల మరిచికల  వీచే  మనోహరముగా 

అనాధ నాద సర్వజ్ఞా  సర్వజనులు 

నీ ముందు మోకరిల్లిరి 

కరునాతరంగా కమలాలయా 

కాన్చవయా  మా కరువుతీర 

నీ ఆరాధనా కోరి 

నీ ఆరాధనకు  వచ్చాము 

ఆదరించవయ్య  మమ్ముల 

శ్రీ సద్గురు  రాఘవేంద్ర 
గురువారం, ఆగస్టు 02, 2012

వెలుగు తెచ్చే ధైర్యం


పశ్చిమాద్రి లో  పర్వతాల  అనుంచు నుంచి 


జాలువారుతోంది  వెలుగు రేఖ నెమ్మది నెమ్మదిగా 


ఆవురావురు మంటూ  పెను చీకటి  ఒడలు విరుచుకుంది 


వెలుగు రేఖలను  అమాంతం  తనలో   కలుపుకుంది 


నిశ్చేటలైన  జీవరాసులు  గుంపులు గుంపులు  గూటికి  చేరుకున్నాయి .


బిక్కు బిక్కు మని  దాకున్నాయి 


ఉషోదయం లో  మళ్ళి  వచ్చిన  సూర్యుణ్ణి  చూసి  కిల కిలా  రావాలతో 


కలకలములు   శ్రుష్టించాయి .


వెలుగు  తెచ్చే  ధైర్యం 


చీకటి  పెంచిన  భయాన్ని  తొలగించింది .

బుధవారం, ఆగస్టు 01, 2012

సెలవు నేస్తం

నెలల పాపగా వచ్చావు 

నేలరేడువై  వెలిగావు 

పప్పీ గా స్థానం పదిలపరుచుకున్నావు 

పన్నేడుల్లు  మాలో  ఒకరిగా  జీవించావు 

తుది శ్వాశ  నా చేతులలోనే  వదిలావు 

వీడుకోలు  వేడుక కూడా  నా చేతుల్లోనే  తీర్చుకున్నావు 

నా రాక  కొరకు  ప్రాణాలు వుగ్గబట్టినావు  సెలవు  నేస్తం 

సెలవు  నేస్తం 

అందుకే నీవు దేవుడవు

ఇరు సంధ్యలలో  బంగారు పూలతో  పూజించు 

నిను  సూర్యభగవానుడు  స్వయముగా తానే 

15 దినములకోకమారు  వెండి వెన్నెలల ధూళి తో 

నిను సేవించి  తరించును  ఆ రే రాజు ఎలప్పుడు 

10 మాసముల కొకమారు  వర్ష రుతువులో 

నిను  అభిషేకించు  ఆ వరునదేవుడే  స్వయముగా 

అను నిత్యం  పూల  పరిమళాలు వేదజేల్లి 

నీ  సేవలో  తరించి పులకిన్చిపోవు  పూల కొమ్మ 

అయితే  నేను  ఏనాడు  

నిను  దర్శించి  ఎరుగను , తలచి  ఎరుగను 

అయినా  నా పై  అపరా కరుణ కురిపించినావు 

అందుకే  నీవు  దేవుడవు 

అందుకేనేమో మనిషికి ఈ చపలత్వం

కాంతి కిరణాలు  చక్కగా  నిలువుగా  వుంటాయి 

నీటి  బిందువులు  వృతాకారం గా  వుంటాయి 

ఆలోచనేలే  వంకర టింకరగా  వుంటాయి 

అందుకేనేమో  మనిషికి   ఈ  చపలత్వం 

మృత్యు ఘడియలు సమీపించు వేళ

అన్న పానీయములు  రుచించవు 


ఆర్భాటము  ఆవేదనా  తప్ప 


మృత్యు  ఘడియలు  సమీపించు  వేళ