శనివారం, ఏప్రిల్ 27, 2013

RAJAKEEYALU

 పాపం  !
జనం బాధలే నడిపించాయట 
కాస్త రెస్టు తీసుకుంటే కాళ్ళ నొప్పులు మర్చిపోతారు !
సి.  యం . పదవి వస్తే జనం బాధలు కూడా మరచిపోతారు !!
పాపం ! జనం !! బాధలు - వాళ్ళకు మాములే !!!

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 21, 2013

పాద రేణు

ఎంత చూసినా తరగదయ్య నీ అందం 
ఉభయ సంధ్యల వేళ పంచ వర్ణాల హరి విల్లువు 
మధ్యాహ్న సమయాన చండ ప్రచండ భానుడవు 
నిశి రాత్రి వేళ వెన్నెలలు కురిపించు నిండు చంద్రుడవు 
హిమవన్నగము శిరసొంచి శివ గంగ తో నిన్ను అభిషేకించే  
కులుకులోకు కృష్ణమ్మ నీ పాదాల తనివి తీరా ముద్దాడె 
వనమంతా వసంత రుతువులై పూలు పూచే  నిన్ను చూసి 
మహా దేవా శ్రీశైల వాస , నీ పాద రేణు వై నేను మొగమెత్తి నిను కానగ పోతి 
నిత్య సత్య దరిద్రుని కావగ కాస్త శిరసొంచి నను కరుణించవయ్య  మహేశా 

శనివారం, ఏప్రిల్ 20, 2013

మాయని మచ్చ - చెదరిపోదేప్పుడు

నా అక్షరాలు 
భగ భగ మండే నిప్పు రవ్వలై 
హస్తినను పట్టి పీడిస్తున్న కామ పిశాచాలను 
అణువణువు చిద్రమైయేల లక్షల అక్షరాలతో తూట్లు పొడవాలని ఉంది 
నా జాతి కి ఏమైయింది వ్యామోహాల జాలం లో పడి కొట్టుకుని పోతుంది 
కన్న తల్లి తండ్రులు ,మన  సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తల దిన్చుకొంటుంది 
నీచ  అజ్ఞానం లో సంచరించె మన  యువత పూర్తిగా  నిర్వీర్యం అవుతుంది 
 ప్రతి నాలుగు వేళ్లు , వేలు ఎత్తి చూపే వారి వైపే  తప్పు చూపిస్తున్నాయి 
చట్టాలతో నేరాలు ఆగవు , మనం మారాలి , మనుష్యలుగా మనం  కావాలి 
ఢిల్లీ ఘోరం , మానవత్వానికి ఒక పెద్ద మాయని మచ్చ - చెదరిపోదేప్పుడు