శనివారం, మార్చి 28, 2015

కన్నుల పంట

మాంగల్యానికి 

అర్థం సీతమ్మ అయితే

కళ్యాణాలకు ఆదర్శం  

సీతారాముల కళ్యాణమే 

ఎన్ని కష్ట నష్టలోచ్చినా 

భార్యాభర్తల బంధం విడదీయరానిది   

సీతమ్మ కష్టాలు స్త్రీ  జాతిని విడవకున్నా 

సీతారాముల జంటే ఇప్పటికి కన్నుల పంట