గురువారం, మార్చి 26, 2015

ఏ కష్టం కష్టం కాదని

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నా జీవితం 

వడ్డించిన విస్తరి కాదు 

జీవన గమనంలో

ఎత్తుపల్లాలు - ఒడిదుడుకులు సహజం !

అయితే ! 

ఒకటి మాత్రం నిజం ! 

కూర్చొని తింటే 

కొండలూ  కరుగుతాయని 

గుండె నిబ్బరం గల వానికి

రెక్కల కష్టాన్నినమ్మిన వానికి ఏ కష్టం కష్టం కాదని !!

వృత్తి , ప్రవృతి ఏవైనా ఆచార వ్యవహారాలు విడరాదు అని నమ్మేవాడిని !!

( గౌరవనీయులు A . లక్ష్మణ రావు గారు సెలవు తీసుకున్నారు )