ఆదివారం, ఏప్రిల్ 01, 2012

ఆ శివ ధనుస్సు ను అలా ఎత్తి ఇలా విరిచాడట . పసి కందు పరక గడ్డిని విరచినట్టు .


  •   అతి పెద్ద బల్ల కట్టు  ఎనిమిది  బండి చక్రములు గలది  విష్ణు చక్ర సమము అయినవి .
  • దానిపై సర్వలంకారాశోబిత భూషితమయిన అరి వీర భయంకరమైన త్రిపురాసుల మర్దించిన శివ ధనుస్సు .
  • ఐదు వేలమంది సుశిక్షితులు  మహా బలసంపన్నులు అయిన యోధులు బల మైన పగ్గములు కట్టుకుని అతి కష్టముగా బరువైన అడుగులతో  పూజా మందిరం నుంచి స్వయంవర సభా మద్యమునకు తెచ్చారు .
  • ఆ  పెద్ద పెద్ద ఇనుప చక్రాలు దొరలుతూ చేసే శబ్దం  నల్లని బలసిన మదమెక్కిన మహిషములు అన్ని ఒక్క సారిగా రంకె వేస్తే ఎలా  భయంకరముగా వుంటుందో  అలా ఉందట .
  • అక్కడ కూర్చున్న వారి గుండెలు అవిసి పోయాయట .
  • అందరు  కళ్ళప్పగించి చూస్తూ  నిశ్చేష్టులై కుదేలైపోయారు .
  • అదిగదిగో రామ ..........
  • అదే అదే శివ ధనుస్సు అని విశ్వామిత్రుడు చూపుతుంటే 
  • అల ఒకగా క్రీగంట నొకకంట పరికించాడట.........
  •  ఆ మహా గంభీర ధీర దశరత సుతుడు .
ఆ శివ ధనుస్సు ను అలా ఎత్తి ఇలా విరిచాడట .
 పసి కందు పరక గడ్డిని విరచినట్టు .

ఆ రాముడు అనే ఆ పసి కందు చేష్టకు ఆ మహా దేవ దేవుడైన  పర శివుడు అమ్మవారితో కలసి ముచ్చటిన్చుకున్నాడట
 చూసావా  పార్వతి మన రాముడు ఆట బొమ్మ అనుకోని ఎలా విరిచాడో అని .
ఆ అది దంపతుల సాక్షిగా ఆ అది దంపతుల అస్సిసులతో  జరగబోతుంది  శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం కమనీయముగా 
రండి రండి చూతం రా ... రండి .