శుక్రవారం, మే 24, 2013

ముచ్చటైన కళ్యాణం

 వేదమంత్రాలు సాక్షిగా 

నాద వాద్యాలు  తోడుగా 

లక్ష్మీ  నరసింహుల కళ్యాణ వేడుక  జరిగింది  

అమ్మవారు  యెందుకో  ఆవైపు  తిరిగారు 

అలుకనేమో  అయ్యవారి పై 

అయ్యవారేమో  ఏమిటో  ఈవైపు  తిరిగారు 

కినుక  వహించారేమో  ఆమె పై 

కొంచెం  కష్టమైనా  చాల ఇష్టమైన  పెళ్లి 

సకల జనుల  ఆమోదమైన  అందమైన  పెళ్లి 

లక్ష్మీ  నరసింహుల ముచ్చటైన  కళ్యాణం జరిగే లోక కళ్యాణార్ధం   !!