ఆదివారం, జూన్ 24, 2012

k.venkoba rao and smt. k. anasuyamma

                         ప్రాణానికి  ప్రాణం  అయిన  ప్రాణ నాధుడు పోయే 


పతివియోగ  దు :ఖం  దూరం కాదు సతి  కంట  కన్నినీరు  నిలిచి పోదు 


రెక్కలు  తెగిన  పక్షిలా  పక్షవాతం  కమ్మి  విగతజీవి లా విలపించే 


భవ భందనములు  తెంప  ఆ రాఘవేంద్రుడే  ఒసగే       కడకు  మోక్షము